Fra stein til stein - On Stepping Stones (15x40cm)

Rødstrupe - Robin (20x20 cm)

Ku - Cow 27x27 cm

Ro - Row (20x40 cm)

Takk - Thanks (26x36 cm)

Den bortkomne sønn - The Prodigal Son (20x40cm)

Kvinnen ved brønnen - The woman at the well (20x40cm)

Fisk og brød - Fish and bread

Opp opp opp - Up up up

Oksøy fyr - Oksøy Lighthouse (15x40cm)

Gutt på pullert - Kid on bollard

Hopefugl - Bird of hope

She ain't heavy

Berøring - Touch

Øyeblikket - The moment